UKS Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk"

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej deklaracji wyłącznie na potrzeby realizacji celów statutowych UKS Bemowska Szkoła Sportu
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach UKS Bemowska Szkoła Sportu